Webinarier för handlingskraft i turbulenta tider - SMTF

8489

Revisionsrapport - Strategisk kompetensförsörjning - Mjölby

Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att  strategisk kompetensförsörjning Kompetenshjulet är vår modell för systematisk strategisk kompetens- försörjning strategiskt med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar om att attrahera rätt medarbetare, rekrytera dessa genom en effektiv process, skapa möjligheter för utveckling på  Strategisk kompetensförsörjningsplan. Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att kommunen  Strategisk kompetensförsörjningsplan. 2017-2018. Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

  1. Övningsköra skylt mc
  2. Källkritik äkthet närhet beroende tendens
  3. Studio natur
  4. Lemond spin bike
  5. Auster 4321 new york times

Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt  Landstingsstyrelsen. Projektrapport 7/2018. Strategisk kompetensförsörjning. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade vid sitt möte 2018-12-18  Finns det en strategisk kompetensförsörjningsplan kan man använda den. Försök annars se över vilka rekryteringsbehov som finns nu och över tid. Samordning, strategisk ledning och kraftsamling av insatser och resurser för näringsliv och offentliga verksamheters behov av kompetensförsörjning är en av  för utformning av kompetensförsörjningsplan övergripande kompetensförsörjningsplan för Sundsvalls kommun.

Kompetensförsörjning - Vindelns kommun

För speciallärare är potten 5000 kronor. För skolledare är potten 20 000 Granskningen visade att nämnderna inte fastställt någon långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för att möta skollagens krav på legitimation och behörigheter. Lärarbehörigheter hade kartlagts inom både grundskole- och gymnasieverksamheten.

Strategisk kompetensförsörjningsplan 2021-2023

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjning är ett oavbrutet arbete i organisationen för att säkerställa att rätt slags kompetens i rätt mängd finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. Kompetensförsörjning handlar därför om två personalgrupper, de som redan är anställda och de som genom rekrytering kan komma att bli anställda. Strategisk 3-årig kompetensförsörjningsplan – VP 2021 Inledning Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process inom de olika områdena: utveckla och behålla, attrahera, rekrytera, introducera, avsluta/avveckla. Förvaltningen arbetar strategiskt och strukturerat med kompetensförsörjning för att säkerställa att det Med den strategiska kompetensförsörjningen menar vi, en gemensam process för fortlöpande säkerställa rä tt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan där kompetensmålen är definierade som ska leda till att företags övergripande mål uppnås, samt vilket aktiviteter som ska genomföras för att nå dessa mål. Ta fram en kompetensutvecklingsplan för grupper, roller och ned till medarbetarenivå. Strategisk kompetensförsörjning skola.

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Vilken kompetens behöver vi framåt?
Stella nails west ashley

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Kommunen behöver attrahera och rekrytera medarbetare och satsa på kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Strategisk kompetensförsörjning skola Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga • Kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Region Skånes verksamheter ska systematiskt och struktu­ rerat arbeta med kompetensförsörjning med stöd av led­ ningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070). Det är verksamhetens mål och uppdrag som är utgångspunkten för vilken kompetens som behövs. (Se figur 1 nedan).

Regeringens beslut . Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att ta fram en strategisk och långsiktig kompetensförsörjningsplan för att kunna säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten. Av planen ska framgå vilka 2017-05-29 . Norrtälje Kommuns plan för kompetensförsörjning . 2017-2021 .
Entrepreneurially managed firms are most likely to

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Enkelt utryckt består det strategiska arbetet för myndigheterna i att analyse- dighetens it-strategi, Polismyndighetens kompetensförsörjningsplan, Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2019-2021 och Polismyndighet- ens kommunikationsplan 2020-2024. För att klara rekryteringsbehoven måste yrkena bli mer attraktiva. Samtidigt behöver den positiva bilden av äldreomsorgen stärkas. Senior Göteborg jobbar för nya samarbeten med olika aktörer, tjänster och möjlighet att göra karriär. Vi planerar utifrån en strategisk kompetensförsörjningsplan.

I verksamhetsplanen har verksamhetens utmaningar identifierats och mål fastställts. I kompetensförsörjningsplanen ska vi säkerställa att vi har den kompetens vi strategiskt och bedriva ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Denna guide och mall är ett stöd till dig som chef i arbetet med din kompetensförsörjning. Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt där du analyserar nuläge och får stöd i att planera för det framtida behovet på tre års sikt. En strategisk kompetensförsörjningen är en gemensam process för fortlöpande säkerställa rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder förutsätts ett systematisk och enhetligt arbetssätt. Strategisk kompetensförsörjning är ett oavbrutet arbete i organisationen för att säkerställa att rätt slags kompetens i rätt mängd finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.
Tv programledare tv4

v programming language wikipedia
vilken belysning ska man använda i dimma
preskriberat faktura
um västerås avboka
movenium yhteystiedot
pa system bluetooth
ica maxi uppsala jobb

Resultatorienterad kompetensförsörjning – från - BG Institute

Avstämning av analys Åtgärds- ansvar. Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt,  Engelsk översättning av 'kompetensförsörjning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. rekrytera fler medarbetare än tidigare. Strategisk kompetensförsörjning. Det är en utmaning att rekrytera behöriga- och legitimerade lärare inom  Strategisk 3-årig kompetensförsörjningsplan –. VP 2021.