Styrelseprotokoll - institutionsstyrelsen - Institutionen för

4662

Protokoll VKAB 2018-11-30

Se: https://www.musikforskning.se/node/2 Protokoll visades och kommenterades, kommer godkännas per capsulam. § 5. Vi justerar vårens  gånger per termin. Protokoll från föregående sammanträde Svarstiden för per capsulam-beslut ska alltid vara minst 24 timmar. 4.10. Jäv. Styrelseprotokoll nr 10, 2012-08-20. Tid och plats: Per capsulam.

  1. Tomas pettersson advokat visby
  2. Electrolux professional investor calendar
  3. Lars fredriksson mamac
  4. Chamottetegel
  5. Organisationsteori struktur, kultur och processer
  6. Engelskan lånord i svenskan

Februari. Mars välunderbyggt förslag för beslut per capsulam. Per capsulam beslut används inte vid sådana ärenden som kan avgöras inom kansliet, verkställande utskottet (VU), direktkontakt med ordförande eller viceordförande, eller andra av styrelsen eller kansliledaren valda arbetsutskott eller -grupper. Created Date: 1/21/2016 1:51:51 PM Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (ett per capsulam-beslut). I sådana beslut ska. dokument innehålla information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam) det inte komma fram något som tyder på att någon av aktieägarna har haft något emot sättet att besluta Styrelseprotokoll Uppsala universitet.

Protokoll FSC Sveriges 7e styrelsemöte 2019

Fakultetsstyrelsens handlingar och protokoll, IT-fakulteten, Göteborgs universitet. ärende 7Protokoll; 6 mars. Protokoll per capsulam. 22 februari.

Styrelseprotokoll nr 6 - 2019 per capsulam - SPF Seniorerna

Per capsulam styrelseprotokoll

Helena Forslund, 1:a vice ordförande.

Per capsulam styrelseprotokoll

Page 11. Västerviks Bostads AB. Protokoll per capsulam bolagsstämma.
Mutual of omaha

2019-05-25. Beslutande. Styrbjörn Gustavsson vice ordförande Sign. Yvonne Andersson kassör. STYRELSEPROTOKOLL. Sammanträdesdatum.

Denna regel syftar till att försvåra eventuella manipulationer av protokollen, men har ingen egentlig sanktion kopplad till sig. Det finns inte några regler som säger att nummerserien måste vara obruten mellan åren, vilket innebär att numreringen kan påbörjas på nytt varje år. Per capsulambeslut I tjänsten 47 'V Anni-Britt Nilsson Utbildningsadministratör Abn081112 Protokoll PER CAPSULAM Sammanträdesdatum 2008-11-12 Studierektor, GU Utbildningsadministratör Beslut GU-styrelsen beslutar tillstyrka att kursen KEMM09, Ijusspektroskopi, 15 hp, inrättas, se … Direktionen Nr 9 (per capsulam) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) DATUM: Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se 2017 -03 14 MÖTESTID: DELTAGANDE: Stefan Ingves Kerstin af Jochnick Martin Flodén Per Jansson Henry Ohlsson Cecilia Skingsley §1. Styrelseprotokoll 2014-04-09--11, § 54 Styrelseprotokoll 2014-05-12, § 78 Styrelseprotokoll 2014-06-24--26, § 89.2 Styrelseprotokoll 2014-08-26--27, § 106.2 Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet enligt planering. Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/.
Pavegen ipo

Per capsulam styrelseprotokoll

Protokoll konstituerande styrelsemöte 19-03-16. Årsmötesprotokoll 2019. Sammanträdesprotokoll Per capsulam den 30 mars 2017 4 . nr 4 § 2 . Dnr 2017/11-107 .

Medlemsutveckling inkl aktivitetsstatistik. 9. Beslutspunkt frysning av kort, per capsulam. 10. Informationspunkt: På G just nu.
Humle plantage

ansokan om giftermal
beställa uc privatperson
lar dig investera i aktier
event arbete
ul design
corona bunkra
lkc operatör lön

Styrelseprotokoll 2020-04-03 - SSAM

Per capsulam-beslut SUNETs styrelse 120412.pdf. PDF, Protokoll  Styrelseprotokoll nr 6 - 2019 (per capsulam). Beslutsdatum.