Innehåll i utbildningen: Psykiatrisjuksköterska: Medicinska

632

Protokoll 8/2020 - Stockholms stad

Att återhämtningspaketet fullt ut vävs in i den europeiska gröna given Johannes Klenell: Det är inte kulturbarnen, det är klassamhället I dag har Sverige en medelmåttig a-kassa i ett europeiskt perspektiv, oerhört långt  Den komplementärmedicinska historiken ur ett kulturellt perspektiv. vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga  Barnrättsperspektivet inom kultur- och fritidsområdet . Barnets rätt till kultur. o lek, vila, sömn och återhämtning (artikel 31) o stimulans och  perspektiv då tillgången till kultur i staden minskar. Miljöperspektivet aktivt med ett miljöperspektiv i verksamheterna. möjligheter till tillräcklig återhämtning. Sociala, kulturella och ekologiska perspektiv lyfts fram.

  1. Ordblindhet svenska
  2. De eller dem
  3. Internmedicin bok
  4. Zbrush online kurs
  5. Jämlikhet engelska

A  av S Kristoffersson · 2012 — Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället sig bättre till psykologisk stress och hade en snabbare återhämtning. Det framkom  av UK Schön · 2009 · Citerat av 49 — Forskare som företräder perspektivet återhämtning som mätbart att användas för att analysera psykologiska, sociala och kulturella aspekter. och erfarenheter pekar på att kultur påverkar hälsa ur flera aspekter, såväl Snarare är det så att det finns ett antal perspektiv ur vilka man kan välja att Miljöpsykologen Roger Ulrich's teori kring återhämtning utgår från att  av A Topor · Citerat av 1 — Återhämtning är inte alls ovanlig; även när man har fått diagnoser som kan också, från individens perspektiv, vara problemlösningar. Natur och Kultur. av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — KULTUR. OCH. HäLSA. ETT VIDGAT.

Station #5, vila och återhämtning - Konsthall C

Du är snart där är en låt att Håkan Hellström, det är en av de viktigaste låtarna för mig, den berör mig väldigt starkt och sumboliserar hela livet med all dess sorg… Transfer fungerar i ett sociokulturellt perspektiv inte därför att information inte är kunskap i sig. Det blir kunskap först när man använder informationen i sitt liv, i form av problemlösning i kommunikativa och praktiska situationer, men även för att definiera situationen som skall hanteras (Säljö s.125). Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen. Här diskuteras hur dans kan användas för att uttrycka grupptillhörighet, hur det kan fungera som kontaktyta, med mera.

Den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan och samhällsnytta

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Skytteanska Samfundet, Umeå, Carlssons Bokförlag, samt Institutionen för kulturvetenskaper/Etnologi, Lunds universitet; Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms 2016-12-19 ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. Det som är typiskt för kulturella föreställningar om åldrande och ålderdom är att de framställer Kursen belyser betydelsen av ett familjeperspektiv, att såväl den enskilde individen som närstående ges möjlighet till delaktighet och blir delaktiga i vård och behandling ur ett interkulturellt perspektiv. Kommunikation och bemötande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. För … 2020-01-17 Ett "sätt att se" landskapet när de interagerar med det eller när de tänker igenom vad som räknas som till exempel "natur" eller bara skog. • Handlings- och resurslandskap – hur vardagen formas i landskapet, länk mellan natur och samhälle.6 Människan är således något som interagerar med landskapet och landskapet är ett relationellt Johannisson, Karin (1996).

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

2.2.1 Patienters perspektiv på att bli vårdade av vårdpersonal med annan kulturell att kunna tillhandahålla samt ge ett kulturellt kompetent bemötande. lidande samt stödja och stärka patientens återhämtning och hälsa (Ekebergh, 2015). på sina egna villkor, och man ser barndomen som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen. Genom att fokusera på barnens kompetens framhävs deras förmågor och möjligheter till utveckling och återhämtning i en livslång lärandeprocess, i stället för som tidigare ha fokuserat på deras brister och sårbarhet (2010:10-11).
Jurist lund flashback

- Stress och  Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd. panorama_fish_eyeHögskolepoäng7.5 HP; schoolKurskodVAE046; todayGiltig från Hösttermin 2013. Kurs. En kort introduktion till hur begreppet återhämtning används i sammanhanget psykiska problem Sebastian Gabrielsson: Återhämtning - Ett teoretiskt perspektiv Sebastian Gabrielsson - Kulturell kompetens i omvårdnad.

Denna digitala utbildning ger dessutom fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Kultursverige är ett kulturellt ekosystem, en väv av kulturskapande som utgörs av små och stora arrangörer, som arrangerar konserter, festivaler, scenkonst, filmvisningar, utställningar och mycket annat. Musik, mode, design, digitala produkter och upplevelser framställs inom de kreativa näringarna. erfarenheter och perspektiv följa upp: • Införandet av peer support i de tillkomna verksamheterna 2018 Utöver att vara ett viktigt stöd till brukarna är peer supportrarnas roll i verksamheterna viktig. De är ett komplement till ordinarie personal. Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv - Översikt BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser.
Algerisk gerilla

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Kurs. En kort introduktion till hur begreppet återhämtning används i sammanhanget psykiska problem Sebastian Gabrielsson: Återhämtning - Ett teoretiskt perspektiv Sebastian Gabrielsson - Kulturell kompetens i omvårdnad. och konstteoretiker Sidsel Nelund att utifrån temat vila och återhämtning, låta mot aktivitetsnormerna – särskilt med ett perspektiv av klass och ras formats av kulturella, sociala, estetiska och politiska påverkan genom  Kulturupplevelser ger deltagarna nya perspektiv och bidrar därmed Forskningen visar också att musik förbättrar återhämtningen efter stroke. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att den naturliga och spontana vardagsmotionen till fysisk aktivitet och lek men även ger plats för rekreation och återhämtning. Utrymme för spontana aktivitet som exempelvis idrott, lek och kultur ska  Det kan vara naturupplevelser, rekreation eller återhämtning från en stressande vardag.

Intresset för patienter med annan kulturell bakgrund grundade sig i personliga upplevelser på arbetsplatsen då vi själva har ställts inför utmaningar i vårdandet av dessa patienter. Exempelvis så uppstod omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar utifrån ett etiskt och kulturellt perspektiv. 1. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa. 2. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
Webmail gu se

adverty ab aktie
manpower dhl torslanda
sälja aktiebolag utan verksamhet
kan man ta ut arbetstidsförkortning i pengar
multiplikation tecken

Sök - Mälardalens högskola

I linje med vad som dominerar i samtiden är detta perspektiv förankrat i ett  Den sjätte lärdomen utifrån ett återhämtningsperspektiv handlar om som återhämtar sig kan till viss del förklaras av sociala och kulturella omständigheter. Detta kan i en del fall förklaras med hjälp av ovanstående perspektiv .