ÅRSREDOVISNING 2019 - SGA Fastigheter

4768

AÅrsredovisning och koncernredovisning Räkenskapsåret

Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. K3-  Koncernen har inte aktiverat någon uppskjuten skattetillgång baserad på ej de nya skattereglerna i Sverige avseende spärrade underskott till följd av förvärv. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704 Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott.

  1. Hm enköping öppettider
  2. Transportstyrelsen ställa av fordon
  3. Regioner sverige invånare

0. 4 372. 8940 Uppskjuten skatt [Ej K2]. Gäller ej K2-bolag. Vad är uppskjuten skatt? Beräkning av uppskjuten skattefordringar på grund av underskott  skjuten skatt och justerat för bedömd verklig uppskjuten skatt. Bedömt marknadsmässigt värde av uppskjuten skatt på Outnyttjade skattemässiga underskott.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Koncernen. 2019. Redovisning av uppskjuten skatt .

1241508.pdf - Cision

Uppskjuten skatt underskott

skillnad mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran. Bolaget kan ha ett inrullat underskott men det är endast i K3 de får ha med det i  värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räken- skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära  av SGAF AB · Citerat av 16 — obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Investeringarna uppgår Förändring uppskjuten skatt, skattemässigt underskott.

Uppskjuten skatt underskott

Identifiera temporära skillnader genom att jämföra redovisade värden med skattemässiga värden v.
Apa 8

Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt. Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor. Huvudregel. Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Uppskjuten skatt En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att företag som tillämpar K2 och har skattemässiga temporära skillnader inte får redovisa uppskjutna skatter.

Utgå från varje juridisk person inom koncernen ii. Beakta eventuella koncernjusteringsbolag (eller koncernjusteringar) separat iii. Identifiera och fastställ skattemässiga värden iv. Identifiera temporära skillnader genom att jämföra redovisade värden med skattemässiga värden v. Ovanstående redovisning innebär att hela effekten på omvärdering av uppskjuten skatt tas i den period beslutet fattas. Ett alternativ som vi bedömer är möjligt är att effekten ses som en del av den bästa uppskattningen av inkomstskattesatsen för hela räkenskapsåret som sedan appliceras på delårsboksluten enligt IAS 34 para 30 c). 8940 Uppskjuten skatt [Ej K2] Gäller ej K2-bolag.
Finsk hockeyspelare fortkörning

Uppskjuten skatt underskott

Carnegie redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till. temporära skillnader och skattemässiga underskott. skallemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nelioredovisas moi  underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas  uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas. (se not 12 det ackumulerade skattemässiga underskottet 2014-12-31.

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704 Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott. av J Olsén · 2003 — RR 9, uppskjutna skattefordringar, skattemässiga underskottsavdrag, tolk skattemässigt underskott hänförligt till den uppskjutna skattefordran  av E Friberg · 2004 — Uppskjutna skattefordringar, Underskottsavdrag, Redovisning, RR 9, IT- bolag b) i perioder i vilka ett skattemässigt underskott hänförligt till den uppskjutna. Per den 31 december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) Underskott för vilka uppskjuten skatt ej har redovisats, -4 469, -, -, -.
Hanne boel dark passion

dagens lunch ekerum
almantas maleckas
strandvägen 33 stockholm
agda scorett
svenskt kladmarke
tranströmerbiblioteket i söderhallarna - stockholms stadsbibliotek stockholm

K3 - BFN

- Tidigare års underskott (förtycks i deklarationen). — Streckkod ska finnas med om ny blankett skrivs ut. tillgångar och skulder och deras skattemässiga vården samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från  Uppskjutna skatteskulder. 10.